Home / Archive by category "Ontslagrecht"

Ontslagrecht

Investeren in medewerkers met het nieuwe ontslagrecht nóg belangrijker!

Scholing wordt vanaf medio 2015 een belangrijk thema in het nieuwe ontslagrecht. Arbeidsovereenkomsten kunnen niet zonder meer opgezegd worden. Als werkgever moet je kunnen aantonen dat jij geïnvesteerd hebt in scholingsmogelijkheden voor de medewerker. Disfunctioneren mag namelijk niet voortkomen uit onvoldoende scholingsinspanningen van jouw kant als werkgever. Ook mogen investeringen d...
Lees meer

Ken jij je medewerkers goed en weten zij wat jij van ze verwacht?

De HR-cyclus in de context van mens & organisatie Het werven en selecteren, presteren, belonen en ontwikkelen van je medewerkers - de HR-cyclus - moet afgestemd zijn op de doelstellingen die je wilt bereiken met jouw bedrijf. Pas als je weet wat je missie is (waarom bestaan we), wat je visie is (wat willen we zijn) en wat je strategie is (wat moet je doen, hoe ga je dit bereiken, met welke...
Lees meer

Ken je medewerker: de HR Managementcyclus nader toegelicht

Het werven en selecteren, presteren, belonen en ontwikkelen (de HR Managementcyclus) van je medewerkers moeten afgestemd zijn op de doelstellingen die je wilt bereiken met jouw bedrijf. Pas als je weet wat je missie is (waarom bestaan we), wat je visie is (wat willen we zijn) en wat je strategie is (wat moet je doen, hoe ga je dit bereiken, met welke aanpak), dan weet je wat voor kwaliteiten, c...
Lees meer

De HR-cyclus nader toegelicht

Het werven en selecteren, presteren, belonen en ontwikkelen (de HR-cyclus) van je medewerkers moeten afgestemd zijn op de doelstellingen die je wilt bereiken met jouw bedrijf. Pas als je weet wat je missie is (waarom bestaan we), wat je visie is (wat willen we zijn) en wat je strategie is (wat moet je doen, hoe ga je dit bereiken, met welke aanpak), dan weet je wat voor kwaliteiten, competentie...
Lees meer

Geen goed gevuld personeelsdossier? Geen ontslag.

Ontslag van een medewerker is onmogelijk zonder goed gevuld personeelsdossier. Op het moment dat je voor een voldongen feit staat is er vaak geen weg terug. Dit geldt zeker als je na een prettige samenwerking met een medewerker op enig moment toch tegenover elkaar komt te staan vanwege een verschil van mening. Dit laat zich bij voorkeur oplossen door hierover in gesprek te gaan met de medewerke...
Lees meer

Nieuwe ontslagrecht en transitievergoeding: ontslag uitstellen?

Op 1-7-2015 treedt de 2de pijler van de Wet Werk & Zekerheid in werking: het nieuwe Ontslagrecht. Een ingrijpende wijziging is de introductie van de transitievergoeding, de nieuwe term voor de ontslagvergoeding. De financiële gevolgen voor de werkgever kunnen op basis van de formule van de transitievergoeding  in veel gevallen substantieel lager uitvallen dan wanneer een werknemer onder ...
Lees meer

Transitievergoeding is ingrijpende wijziging in nieuwe ontslagrecht

Vanaf 1 juli 2015 moeten werkgevers een transitievergoeding betalen voor iedere werknemer die het bedrijf onvrijwillig verlaat en twee jaar of langer in dienst is bij de werkgever. Dat geldt dus ook voor de werknemer die arbeidsongeschikt is en na twee jaar het bedrijf verlaat. Langdurig zieke werknemers zijn dus met ingang van het nieuwe ontslagrecht per 1 juli 2015 nog duurder dan nu het g...
Lees meer