Home / Archive by category "Personeelsmanagement"

Personeelsmanagement

Investeren in medewerkers met het nieuwe ontslagrecht nóg belangrijker!

Scholing wordt vanaf medio 2015 een belangrijk thema in het nieuwe ontslagrecht. Arbeidsovereenkomsten kunnen niet zonder meer opgezegd worden. Als werkgever moet je kunnen aantonen dat jij geïnvesteerd hebt in scholingsmogelijkheden voor de medewerker. Disfunctioneren mag namelijk niet voortkomen uit onvoldoende scholingsinspanningen van jouw kant als werkgever. Ook mogen investeringen d...
Lees meer

In 4 stappen naar …. een gestructureerd HR Managementcyclus

Het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken wordt door veel ondernemers gezien als een verplicht nummer. Nog vaker komt het voor dat deze gesprekken helemaal niet plaatsvinden, laat staan dat de resultaten en afspraken ervan worden vastgelegd. Dat is een gemiste kans, want er is veel meer uit te halen! Maar hoe voer je een gestructureerd HR Managementcyclus in binnen jouw organisat...
Lees meer

Ken jij je medewerkers goed en weten zij wat jij van ze verwacht?

De HR-cyclus in de context van mens & organisatie Het werven en selecteren, presteren, belonen en ontwikkelen van je medewerkers - de HR-cyclus - moet afgestemd zijn op de doelstellingen die je wilt bereiken met jouw bedrijf. Pas als je weet wat je missie is (waarom bestaan we), wat je visie is (wat willen we zijn) en wat je strategie is (wat moet je doen, hoe ga je dit bereiken, met welke...
Lees meer

Wijzigingen tijdelijke arbeidscontracten in personeelsprocessen doorvoeren – PRAKTISCHE TIPS

Praktische TIPS voor de wijzigingen die per 1-1-2015 zijn ingegaan voor tijdelijke arbeidscontracten Je komt er als werkgever niet onderuit. Overal word of ben je geattendeerd op de nieuwe wetten over werk en personeel die in werking zijn getreden op 1 januari 2015. Maar hoe ga je als MKB-werkgever hier nu praktisch mee om? In dit artikel de belangrijkste wijzigingen en een aantal tips. De wij...
Lees meer

Tips rondom de nieuwe KETENREGELING per 1-7-2015

TIPS aanpassen personeelsprocessen rondom NIEUWE KETENREGELING In het nieuwe arbeidsrecht wijzigen met ingang van 1-7-2015 de regels met betrekking tot elkaar opvolgende tijdelijke arbeidscontracten, de ketenregeling. Hier volgen een paar tips om deze wijziging goed door te voeren in je personeelsprocessen. Je kan overwegen om een medewerker de volgende opvolgende tijdelijke arbeidsovereen...
Lees meer

Tips rondom LOONDOORBETALINGSPLICHT bij oproepcontracten

TIPS aanpassen personeelsprocessen rondom LOONDOORBETALINGSPLICHT In het nieuwe arbeidsrecht is afwijking van de loondoorbetalingsplicht bij oproepcontracten sterk beperkt. Hier volgen een paar tips om deze wijziging goed door te voeren in je personeelsprocessen. Sluit een oproepcontract af voor maximaal zes maanden. In die periode kan de doorbetalingsplicht nog worden uitgesloten. Let d...
Lees meer

Tips rondom NON-CONCURRENTIEBEDING in tijdelijke contracten

TIPS aanpassen personeelsprocessen rondom NON-CONCURRENTIEBEDING In het nieuwe arbeidsrecht mag je geen non-concurrentiebeding meer opnemen in tijdelijke arbeidscontracten. Hier volgen een paar tips om deze wijziging goed door te voeren in je personeelsprocessen. Pas je model tijdelijke arbeidsovereenkomsten aan als daar nu nog een non-concurrentiebeding in vermeld staat. Let op dat dit ve...
Lees meer

Tips rondom AANZEGPLICHT bij tijdelijke contracten

TIPS aanpassen personeelsprocessen rondom AANZEGPLICHT In het nieuwe arbeidsrecht heb je als werkgever de plicht een tijdelijke arbeidsovereenkomst tijdig schriftelijk aan te zeggen. Hier volgen een paar tips om deze wijziging goed door te voeren in je personeelsprocessen. Agendeer de aanzegplicht ruim vóór de aanzegtermijn van één maand. Moet je het al dan niet verlengen eerst bespreken ...
Lees meer

Tips rondom PROEFTIJD in tijdelijke contracten

TIPS aanpassen personeelsprocessen rondom PROEFTIJD In het nieuwe arbeidsrecht is het niet meer toegestaan om een proeftijd op te nemen in tijdelijke arbeidsovereenkomsten van 6 maanden of korter. Hier volgen een paar tips om deze wijziging goed door te voeren in je personeelsprocessen. Als je een proeftijd wilt hanteren, moet je tijdelijke contracten aangaan van minimaal 6 maanden en één ...
Lees meer

Ken je medewerker: de HR Managementcyclus nader toegelicht

Het werven en selecteren, presteren, belonen en ontwikkelen (de HR Managementcyclus) van je medewerkers moeten afgestemd zijn op de doelstellingen die je wilt bereiken met jouw bedrijf. Pas als je weet wat je missie is (waarom bestaan we), wat je visie is (wat willen we zijn) en wat je strategie is (wat moet je doen, hoe ga je dit bereiken, met welke aanpak), dan weet je wat voor kwaliteiten, c...
Lees meer