Home / Archive by category "Wet Werk en Zekerheid" (Page 2)

Wet Werk en Zekerheid

Nieuwe ontslagrecht en transitievergoeding: ontslag uitstellen?

Op 1-7-2015 treedt de 2de pijler van de Wet Werk & Zekerheid in werking: het nieuwe Ontslagrecht. Een ingrijpende wijziging is de introductie van de transitievergoeding, de nieuwe term voor de ontslagvergoeding. De financiële gevolgen voor de werkgever kunnen op basis van de formule van de transitievergoeding  in veel gevallen substantieel lager uitvallen dan wanneer een werknemer onder ...
Lees meer

Risico’s bij Oproepcontracten en Nulurencontracten

Oproepcontracten - ook nulurencontracten genoemd - zijn gewild bij werkgevers die te maken hebben met piek- en dalmomenten in hun werkaanbod. Deze contracten bieden prima mogelijkheden tegen lagere kosten dan dat het werk door vast of uitzendpersoneel wordt gedaan. Dergelijke contracten zijn echter niet oneindig te verlengen. Ook kennen deze contracten duidelijke beperkingen waar je als werkgev...
Lees meer

Transitievergoeding is ingrijpende wijziging in nieuwe ontslagrecht

Vanaf 1 juli 2015 moeten werkgevers een transitievergoeding betalen voor iedere werknemer die het bedrijf onvrijwillig verlaat en twee jaar of langer in dienst is bij de werkgever. Dat geldt dus ook voor de werknemer die arbeidsongeschikt is en na twee jaar het bedrijf verlaat. Langdurig zieke werknemers zijn dus met ingang van het nieuwe ontslagrecht per 1 juli 2015 nog duurder dan nu het g...
Lees meer

Goed Werkgeverschap: wat je moet weten als werkgever.

De wet verplicht werkgevers zich als goed werkgever te gedragen. Wat houdt dit in? Wat je moet weten als werkgever. In het arbeidsrecht zijn veel verschillende onderwerpen geregeld. Het Burgerlijk Wetboek bevat de belangrijkste regels van het arbeidsrecht. Deze regels vind je in boek 7 titel 10 van dit wetboek. Werkgeversaansprakelijkheid (BW art 7:658) en Goed Werkgeverschap (BW art 7:611) zi...
Lees meer

Nieuwe wetgeving met ingang van 1 januari 2015: Wet Werk & Zekerheid (WWZ)

Ingrijpende veranderingen zijn op 1-1-2015 ingegaan voor ondernemers die medewerkers in dienst hebben. De wijzigingen gelden voor aIlle werkgevers en voor alle vormen van dienstverband die een ondernemer heeft met zijn medewerkers: tijdelijk en vast, parttime en fulltime en overeenkomsten op nuluren of oproepbasis. Deze wijzigingen noodzaken werkgevers om aanpassingen door te voeren in perso...
Lees meer