Home / HR Managementcyclus / Ken je medewerker: de HR Managementcyclus nader toegelicht

Ken je medewerker: de HR Managementcyclus nader toegelicht

Het werven en selecterenLevenscyclus van een medewerker, presteren, belonen en ontwikkelen (de HR Managementcyclus) van je medewerkers moeten afgestemd zijn op de doelstellingen die je wilt bereiken met jouw bedrijf.

Pas als je weet wat je missie is (waarom bestaan we), wat je visie is (wat willen we zijn) en wat je strategie is (wat moet je doen, hoe ga je dit bereiken, met welke aanpak), dan weet je wat voor kwaliteiten, competenties en vaardigheden je nodig hebt om van jouw onderneming een succes te maken.

Je denkt na over de werkzaamheden die gedaan moeten worden om jouw missie en doelstellingen te bereiken. Zo kom je ook tot taken en functiebeschrijvingen. Vervolgens wil je weten hoe je deze werkzaamheden, de functies, wilt waarderen. Je stelt arbeidsvoorwaarden op, individueel en collectief. Nu pas kan je echt gericht gaan werven!

Als je weet wat je van je medewerkers verwacht en dit hebt gedeeld met ze, beoordeel je in de loop van het dienstverband of de verwachtingen en afspraken worden waargemaakt. Als dit niet zo is, bekijk je met de medewerker waar dit aan ligt en wat er aan veranderd moet worden. Je beoordeelt geregeld het functioneren van je medewerkers. Idelaiter voer je ook loopbaan- en ontwikkelgesprekken met ze om de kennis en vaardigheden van jouw medewerkers zo optimaal mogelijk in te kunnen zetten voor jouw bedrijf.

Aan de hand van de beoordeling, aan het eind van het betreffende jaar of aan het begin van het nieuwe jaar, bekijk je of je een hogere beloning toekent aan de medewerker of dat je andere afspraken wilt maken, zoals een training, opleiding of coaching. Voldoet een medewerker niet (meer) of zijn er bedrijfseconomische redenen waardoor je genoodzaakt bent om een medewerker te ontslaan, dan volgt het uitstroomproces. Dit kan zijn via ontslag (UWV, Kantonrechter)*, via Outplacement of herintegratie.

* Let op: met ingang van 1-7-2015 treedt het nieuwe ontslagrecht in werking en gelden er nieuwe regels voor het ontslaan van medewerkers!