Home / HR Managementcyclus / In 4 stappen naar …. een gestructureerd HR Managementcyclus

In 4 stappen naar …. een gestructureerd HR Managementcyclus

Het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken wordt door veel ondernemers gezien als een verplicht nummer. Nog vaker komt het voor dat deze gesprekken helemaal niet plaatsvinden, laat staan dat de resultaten en afspraken ervan worden vastgelegd. Dat is een gemiste kans, want er is veel meer uit te halen!

Maar hoe voer je een gestructureerd HR Managementcyclus in binnen jouw organisatie? Dit kan in 4 eenvoudige stappen.

Als je weet wat je missie, je visie en je strategie zijn, dan weet je wat voor kwaliteiten, competenties en vaardigheden je nodig hebt om van jouw onderneming een succes te maken.

STAP 1 Weet heel duidelijk wat jij van jouw medewerkers verwacht.

 • Stel duidelijke functieprofielen op met omschrijving van de functie, taken en verantwoordelijkheden en benoem de vereiste kennis, vaardigheden en competenties.
 • Benoem per functie doelstellingen en welke prestaties je verwacht, maak deze heel concreet (SMART).
 • Deze informatie biedt de mogelijkheid om met normprestaties of met kritische prestatie indicatoren (kpi) te werken, waartegen prestaties van medewerkers afgezet en beoordeeld kunnen worden.

STAP 2 Ken je medewerkers.

 • Toon oprechte belangstelling en luister actief naar je medewerkers.
 • Weet wat de vaardigheden en talenten van jouw medewerkers zijn.
 • Vraag naar de ambities van je medewerkers, hoe zien zij hun toekomst (binnen maar ook buiten jouw bedrijf).
 • Communiceer regelmatig ook informeel met je medewerkers, niet alleen tijdens de ‘verplichte’ ronde van gesprekken over functioneren en beoordeling.
  Als jij open staat voor het wel en wee en de interesses van een medewerker, zal deze ook sneller en vaker naar jou toe komen om zaken te bespreken.

STAP 3  Stel vast welke manier het beste past bij jou en je bedrijf.

 • Er zijn verschillende varianten mogelijk van de volgende gesprekken in een cyclus: loopbaangesprek – doelstellingengesprek – functioneringsgesprek – ontwikkelgesprek – beoordelingsgesprek – beloningsgesprek.
 • Kijk wat past bij jou en bij jouw bedrijf.
  Het voeren van gesprekken en invullen van formulieren moet absoluut niet een doel op zich zijn. Het is een middel om een doel te bereiken: namelijk jouw missie en doelstelling als ondernemer!
 • Weliswaar is het invoeren van periodieke gesprekken met je medewerkers niet wettelijk verplicht. Maar het is wel noodzakelijk dat je goede en actuele personeelsdossiers opbouwt waarin je aan kan tonen dat er gesprekken zijn gevoerd en welke afspraken er zijn gemaakt. Lees hier meer tips over personeelsdossiers.

STAP 4 Hanteer dezelfde methodiek door heel je bedrijf.

 • Stel de processen op en bepaal wie de gesprekken voert met de medewerkers. In ieder geval de direct leidinggevende. De gesprekken kunnen bijgewoond worden door de ondernemer of door een medewerker die verantwoordelijk is voor personeelszaken of HRM.
 • Leg de gesprekken vast in verslagen en gebruik hiervoor standaardformulieren. Laat de medewerker tekenen voor akkoord (desnoods onder voorbehoud).
 • Stel hulpmiddelen beschikbaar en geef de verantwoordelijken die de gesprekken gaan voeren eventueel een training in gespreksvaardigheden.
 • Overweeg of je voor de HR Managementcyclus een software pakket introduceert.
  Hiermee realiseer je gegarandeerd een stuk efficiency (gemak, structuur) en doelmatigheid (uniformiteit).

Roodbol MKB Advies Mens & Organisatie biedt praktische ondersteuning bij het invoeren van een gestructureerd HR Managementcyclus. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een toelichting op de werkwijze en de mogelijkheden.