De HR-cyclus nader toegelicht

Het werven en selecteren, presteren, belonen en ontwikkelen (de HR-cyclus) van je medewerkers moeten afgestemd zijn op de doelstellingen die je wilt bereiken met jouw bedrijf. Pas als je weet wat je missie is (waarom bestaan we), wat je visie is (wat willen we zijn) en wat je strategie is (wat moet je doen, hoe ga je dit bereiken, met welke aanpak), dan weet je wat voor kwaliteiten, competentie...
Lees meer

Het Nieuwe Organiseren: personeelsplanning in deze tijd

Veranderingen gaan snel en de impact er van is steeds groter. Organisaties moeten zich voortdurend aanpassen en continu verbeteren en vernieuwen willen ze levensvatbaar en succesvol zijn. Je personeelsplanning moet ook gericht en afgestemd zijn op deze noodzakelijke wendbaarheid. Het benutten van de kennis en ervaring van je medewerkers is onontbeerlijk. Zorg er voor dat je medewerkers het s...
Lees meer

Ziekteverzuim omlaag door betrokkenheid medewerkers

Onder medewerkers die zich betrokken voelen bij hun werk ligt het ziekteverzuim beduidend lager dan bij medewerkers die minder betrokken zijn. Zo blijkt uit onderzoek van Flycatcher onder 1200 werkende Nederlanders. Een daling van het ziekteverzuim met 1% kan leiden tot een besparing van € 2,6 miljard bij alle werkgevers in Nederland. Dit komt neer op € 400,- per medewerker. Hoe zorg jij ...
Lees meer

Geen goed gevuld personeelsdossier? Geen ontslag.

Ontslag van een medewerker is onmogelijk zonder goed gevuld personeelsdossier. Op het moment dat je voor een voldongen feit staat is er vaak geen weg terug. Dit geldt zeker als je na een prettige samenwerking met een medewerker op enig moment toch tegenover elkaar komt te staan vanwege een verschil van mening. Dit laat zich bij voorkeur oplossen door hierover in gesprek te gaan met de medewerke...
Lees meer

Nieuwe ontslagrecht en transitievergoeding: ontslag uitstellen?

Op 1-7-2015 treedt de 2de pijler van de Wet Werk & Zekerheid in werking: het nieuwe Ontslagrecht. Een ingrijpende wijziging is de introductie van de transitievergoeding, de nieuwe term voor de ontslagvergoeding. De financiële gevolgen voor de werkgever kunnen op basis van de formule van de transitievergoeding  in veel gevallen substantieel lager uitvallen dan wanneer een werknemer onder ...
Lees meer

Risico’s bij Oproepcontracten en Nulurencontracten

Oproepcontracten - ook nulurencontracten genoemd - zijn gewild bij werkgevers die te maken hebben met piek- en dalmomenten in hun werkaanbod. Deze contracten bieden prima mogelijkheden tegen lagere kosten dan dat het werk door vast of uitzendpersoneel wordt gedaan. Dergelijke contracten zijn echter niet oneindig te verlengen. Ook kennen deze contracten duidelijke beperkingen waar je als werkgev...
Lees meer

Transitievergoeding is ingrijpende wijziging in nieuwe ontslagrecht

Vanaf 1 juli 2015 moeten werkgevers een transitievergoeding betalen voor iedere werknemer die het bedrijf onvrijwillig verlaat en twee jaar of langer in dienst is bij de werkgever. Dat geldt dus ook voor de werknemer die arbeidsongeschikt is en na twee jaar het bedrijf verlaat. Langdurig zieke werknemers zijn dus met ingang van het nieuwe ontslagrecht per 1 juli 2015 nog duurder dan nu het g...
Lees meer

Goed Werkgeverschap: wat je moet weten als werkgever.

De wet verplicht werkgevers zich als goed werkgever te gedragen. Wat houdt dit in? Wat je moet weten als werkgever. In het arbeidsrecht zijn veel verschillende onderwerpen geregeld. Het Burgerlijk Wetboek bevat de belangrijkste regels van het arbeidsrecht. Deze regels vind je in boek 7 titel 10 van dit wetboek. Werkgeversaansprakelijkheid (BW art 7:658) en Goed Werkgeverschap (BW art 7:611) zi...
Lees meer

De Nieuwe Ziektewet (BeZaVa) – Zeven tips die om actie vragen!

Welke maatregelen kan (moet?) je treffen sinds de invoering op 1-1-2014? Zeven tips die om actie vragen! De Nieuwe Ziektewet (ZW) heeft grote gevolgen voor werkgevers die veel met tijdelijke krachten werken. Hoe hoger het verzuim van al uw werknemers vanaf 2014, hoe hoger de premies voor werknemersverzekeringen kunnen worden vanaf 2016. Doel van de wet Het doel van de wet is beperking va...
Lees meer

Psychische problematiek meest voorkomende reden van arbeidsongeschiktheid

Bron: Arboned, 2014 Oorzaken langdurig ziekteverzuim verschilt voor mannen en vrouwen De oorzaken van langdurig ziekteverzuim zijn verschillend voor mannen en vrouwen (zie tabel 1). De grootste veroorzaker bij mannen is het hebben van klachten aan het bewegingsapparaat en veroorzaakte 37,7% van het totale verzuim in 2013. Voor vrouwen zijn psychische aandoeningen de grootste veroorzaker. In 2013...
Lees meer