Home / Uncategorized / Rabobank – nieuw operationeel proces ontwerpen, inrichten en implementeren bij de backoffice woningfinancieren

Rabobank – nieuw operationeel proces ontwerpen, inrichten en implementeren bij de backoffice woningfinancieren

Doel opdracht:

  1. implementeren van een nieuw operationeel werkproces en de operationele inrichting van de back office ten behoeve van de invoering van ‘rentemiddeling’ door de Rabobank per 1-7-2016
  2. planning en coördinatie van de implementatie bij de backoffice (Service Centrum Financieren) van de Rabobank
  3. deelname aan het overall projectteam

Onderdelen opdracht:

– vooronderzoek en analyse

– operationeel werkproces voor de administratieve afhandeling van rentemiddeling ontwerpen, inrichten en implementeren

– coördineren van de algehele implementatie bestaande uit: de inrichting van een apart en nieuw team (80 FTE) voor de administratieve afhandeling van rentemiddeling vanaf 1-7-2016, het regelen van alle autorisaties voor de (nieuwe) medewerkers, het regelen en inrichten van de huisvesting voor het nieuwe team, het ontwikkelen en organiseren van de opleiding van de medewerkers, het inrichten van de operationele managementinformatie en -rapportage, communicatie binnen het Service Centrum Financieren

– voor de aanpassing in het midoffice en het workflowsysteem van het operationele team: requirements en RfCs opstellen en nauwe afstemming met IT tijdens de bouw en testfase

– overdracht in beheername en borgen van het nieuwe werkproces

Doel overall projectteam:

  1. ontwikkelen van de extra service ‘rentemiddeling’ (naast het betalen van een boetebedrag in één keer) die aan particuliere hypotheekklanten wordt aangeboden per 1-7-2016 voor het voortijdig wijzigen van een rentecontract, inclusief het vaststellen van de uitgangspunten en randvoorwaarden
  2. implementeren van de landingspagina op www.rabobank.nl
  3. ontwikkelen, inrichten en implementeren van twee klantroutes voor het voortijdig wijzigen van rentecontracten: via de lokale banken en via het Service Centrum Financieren
  4. regelen van alle interne en externe communicatie rondom de invoering van ‘rentemiddeling’
  5. inrichten van de benodigde systeemaanpassingen
  6. inrichten van de gewenste managementinformatie en -rapportage op bankniveau en op operationeel niveau t.b.v. opdrachtgever en t.b.v. risk en control
  7. opstellen van alle klantdocumentatie

Betrokken partijen/stakeholders:

Afdeling Financieren en Service Centrum Financieren Rabobank

Beleidsmakers Rabobank en verantwoordelijke van Particulieren Private Banking

Product en Financieel Management

Rabobank IT Nederland, Functioneel Beheer

Risk en control management

Fiscale zaken

Communicatie

Co-making lokale Rabobanken

Verantwoordelijkheden:

samenstellen en aansturen werkgroep – organiseren en voorzitten overleggen – plannen en voortgang bewaken – issues ophalen, prioriteren en oplossen – escaleren – stakeholders managen – besluiten nemen