Home / Ontslagrecht / Nieuwe ontslagrecht en transitievergoeding: ontslag uitstellen?

Nieuwe ontslagrecht en transitievergoeding: ontslag uitstellen?

Op 1-7-2015 treedt de 2de pijler van de Wet Werk & Zekerheid in werking: het nieuwe Ontslagrecht.

Een ingrijpende wijziging is de introductie van de transitievergoeding, de nieuwe term voor de ontslagvergoeding.

De financiële gevolgen voor de werkgever kunnen op basis van de formule van de transitievergoeding  in veel gevallen substantieel lager uitvallen dan wanneer een werknemer onder de huidige regelgeving (met de kantonrechtersformule) ontslagen wordt.

Neem bijvoorbeeld een werknemer van 62 jaar die 12 jaar in dienst is geweest en een salaris heeft van ongeveer € 3.000,- per maand.

Bij ontslag onder het huidig recht zou deze werknemer een ontslagvergoeding tegemoet kunnen zien van tussen de € 70.000,- en € 75.000,-. Onder het nieuwe ontslagrecht zal de transitievergoeding ongeveer € 15.000,- bedragen. Een substantieel verschil.

Lees nog enkele rekenvoorbeelden in dit artikel op de website van BNR.

http://www.bnr.nl/nieuws/beurs/174380-1410/bedrijven-stellen-ontslagen-uit-om-geld-te-besparen