Home / Wet Werk en Zekerheid / Nieuwe wetgeving met ingang van 1 januari 2015: Wet Werk & Zekerheid (WWZ)

Nieuwe wetgeving met ingang van 1 januari 2015: Wet Werk & Zekerheid (WWZ)

Ingrijpende veranderingen zijn op 1-1-2015 ingegaan voor ondernemers die medewerkers in dienst hebben.

De wijzigingen gelden voor aIlle werkgevers en voor alle vormen van dienstverband die een ondernemer heeft met zijn medewerkers: tijdelijk en vast, parttime en fulltime en overeenkomsten op nuluren of oproepbasis.

Deze wijzigingen noodzaken werkgevers om aanpassingen door te voeren in personeelsbeleid, -administratie en – processen.

Heeft u bijvoorbeeld geen actuele, adequate personeelsadministratie of stelt u niet de juiste arbeidscontracten op met uw medewerkers, dan kan u voor hoge (onverwachte) kosten komen te staan in voorkomende situaties. Deze situaties zijn niet altijd te voorspellen. U moet in uw bedrijfsvoering altijd rekening houden met onvoorziene en onprettige omstandigheden. U kunt zich hierop wel goed voorbereiden. Door zowel organisatorisch, administratief als financieel maatregelen te nemen en alles op orde te hebben. Arbeidscontracten moeten daarnaast altijd voldoen aan de geldende regelgeving. Dit geldt voor zowel lopende als nieuwe arbeidsovereenkomsten.

Heeft u inzichtelijk of uw personeelsbeleid en administratie klaar is voor de WWZ?

Onder de kopjes HR-Oplossingen en Wet Werk & Zekerheid vindt u meer informatie over de nieuwe richtlijnen en wat wij voor u kunnen betekenen.
Wij plaatsen ook geregeld tips op Twitter en onze website die u ook zonder onze ondersteuning kunnen helpen bij een goede voorbereiding op de wijzigingen als gevolg van de WWZ.

Heeft u vragen, wilt u advies of een presentatie over de aankomende wijzigingen en wilt u weten wat dit voor ú en uw bedrijf betekent?

Neemt u dan contact met op met Astrid Roodbol. Zij is te bereiken op 06-509 36 656.