Home / Personeelsmanagement / Tips rondom LOONDOORBETALINGSPLICHT bij oproepcontracten

Tips rondom LOONDOORBETALINGSPLICHT bij oproepcontracten

TIPS aanpassen personeelsprocessen rondom LOONDOORBETALINGSPLICHT

In het nieuwe arbeidsrecht is afwijking van de loondoorbetalingsplicht bij oproepcontracten sterk beperkt.

Hier volgen een paar tips om deze wijziging goed door te voeren in je personeelsprocessen.

  1. Sluit een oproepcontract af voor maximaal zes maanden.
    In die periode kan de doorbetalingsplicht nog worden uitgesloten.
    Let dan wel op de andere regels die voor tijdelijke arbeidscontracten gelden, zoals proeftijd, aanzegtermijn en non-concurrentiebeding!
  2. Uitsluiting van de doorbetalingsplicht na 6 maanden is enkel nog toegestaan voor functies van incidentele aard zonder vaste omvang, denk hierbij aan functies voor piekwerkzaamheden.
  3. Daarnaast moeten deze functies bij cao of bij overheidsregeling aangewezen zijn.
  4. Een uitzondering geldt voor uitzendovereenkomsten. Bij cao kan de periode van 26 gewerkte weken verlengd worden tot 78 gewerkte weken.