Home / Ontslagrecht / Transitievergoeding is ingrijpende wijziging in nieuwe ontslagrecht

Transitievergoeding is ingrijpende wijziging in nieuwe ontslagrecht

Vanaf 1 juli 2015 moeten werkgevers een transitievergoeding betalen voor iedere werknemer die het bedrijf onvrijwillig verlaat en twee jaar of langer in dienst is bij de werkgever.

Dat geldt dus ook voor de werknemer die arbeidsongeschikt is en na twee jaar het bedrijf verlaat.

Langdurig zieke werknemers zijn dus met ingang van het nieuwe ontslagrecht per 1 juli 2015 nog duurder dan nu het geval is. Naast loondoorbetaling tijdens ziekte, re-integratiekosten, advies en administratiekosten rondom ziekteverzuim en begeleidingskosten 1e en 2e spoor zijn in de toekomst dus ook kosten voor de transitievergoeding verschuldigd door de werkgever.

Let wel, de nieuwe transitievergoeding geldt ook voor werknemers die op basis van tijdelijke contracten 2 jaar in dienst zijn geweest.

Op de transitievergoeding mogen de kosten die gemaakt zijn voor scholing en outplacement in mindering gebracht worden. Hiervoor is wel schriftelijke instemming van de werknemer vereist, voorafgaand aan het scholings- en outplacement traject. Werknemer hoeft dan geen belasting over de transitievergoeding te betalen.

Wees voorbereid op deze wijzigingen!